Prameny a studijní materiály k novodobým dějinám českých médií:

Tato internetová stránka vznikla se dvěma základními záměry:

a] má informovat studenty (a všechny ostatní zájemce) o existujících učebnicích, dostupných studijních materiálech, specializované literatuře a internetových zdrojích k tématu novodobých dějin českých médií a dále

b] má zpřístupnit prameny, specializované studijní pomůcky a plná znění co nejširšího souboru textů z jinak obtížně dostupných zdrojů (sborníků a odborných periodik). Všechny články jsou ke stažení ve formátu .pdf a čtenáře prosím, aby texty v případě dalšího použití řádně citovali. A to odkazem na původní místo otištění – správnou citaci uvádím vždy v záhlaví každé stránky dole.

Stránka je strukturována do několika oddílů (k rozkliknutí a výběru též v levém menu), ve kterých čtenáři – k přednášenému tématu dějin českých médií mezi lety 1938 až 1989 – nabízím možnost prohlédnout si (odkazy na):

publikace, které považujeme za základní učebnice vhodné pro přípravu ke zkouškám z novodobých dějin českých médií,

– bibliografické odkazy na vybrané tituly důležité sekundární literatury rozvíjející dílčí témata z dějin médií,

doporučené elektronické zdroje důvěryhodných institucí,

– v zásadě úplný soubor mediální legislativy od vzniku Československa do současnosti (drobnější normy otištěny rovnou v úplném znění, z rozsáhlejších norem otištěny důležité pasáže se zvýrazněním a plné znění umístěno do záhlaví odkazu – ke stažení),

– úplné znění některých dokumentů k tématu

plná znění vybraných textů Jakuba Končelíka, Petra Bednaříka, Pavla Večeři a dalších mediálních historiků (ke stažení v .pdf) a konečně

– fotografie a životopisy nejčastěji zastoupených autorů.

 

Nejúplnějšími přehledovými kompedii k dějinám českých médií jsou aktuálně tyto dvě učebnice:

A) BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3028-8.

B) KONČELÍK, Jakub - VEČEŘA, Pavel - ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8.

Podrobnosti k této učebnici naleznete zde, náhled na obsah zde; v knihkupectvích Portálu mají studenti 15% slevu, učebnice je k zakoupení ale i v běžné síti (v Praze např. v knihkupectví Academia na Národní třídě, v Brně v knihkupectví FSS v Joštově ulici, v Olomouci v knihkupectví Studentcentrum na Křížkovského ulici - všude mají studenti slevu 10 % na doklad o studiu nebo ISIC).