Sekce mediální legislativy vznikla s cílem shromáždit na jedno místo znění všech zákonných norem, které ve sledovaném období utvářely právní rámec fungování médií. Tuto ambici bude ovšem naplňovat postupně. Mj. i proto je hierarchicky členěná do tří typů – představuje

a] vybrané pasáže ústavních zákonů, věnované definici postavení svobody slova a médií ve společnosti,

b] zásadní části tiskových zákonů a dalších nejdůležitějších norem a konečně

c] soubor všech relevantních nižších norem včetně vládních a ministerských vyhlášek (tento oddíl bude zprovozněn nejpozději).

Každou z norem nabízím v záhlaví jejího odkazu ke stažení též v plném znění (není-li v plném znění zobrazena rovnou).