Články dalších autorů věnované dějinám slovenských médií:

Tato stránka nabídne odkazy na elektronická znění vybraných článků několika slovenských badatelů, kteří se dlouhodobě věnují studiu dějin slovenských médií. I zde prosím všechny čtenáře, aby autory nabízených textů v případě jejich dalšího využití řádně citovali. Přesný odkaz na původ článků (citaci) je opět uveden vždy v záhlaví článků (naspodu každé strany textu).

Obecně k dějinám slovenských médií a jejich studia:

Při příležitosti výročí vzniku první Katedry žurnalistiky v Československu na FiF UK v Bratislavě publikovala doc. Svetlana Hlavčáková studii 60. výročie štúdia žurnalistiky na Slovensku zevrubně rozebírající historii novinářského vzdělávání. Klíčová slova: novinářské vzdělávání, 60. výročí, historie, žurnalistika, mediální studia, Katedra žurnalistiky, Filosofická fakulta, Univerzita Komenského.

Starší dějiny slovenských médií:

Zájemcům o vhled do problematiky slovenského regionálního tisku v období první republiky doporučuji tři studiie Petera Zmátla, PhD. z Filozofické fakulty Katolícke univerzity v Ružomberoku nazvané:

Dobová slovenská regionálna tlač na východnom Slovensku v období prvej Československej republiky z pohľadu historika,

Slovenská regionálna tlač na Spiši v období prvej Československej republiky z pohľadu historika a

Samospráva mesta Spišská nová ves v poprevratovom období a v 20. rokoch 20. storočia na stránkách dobovej regionálnej tlače.

Klíčová slova: Regionální tisk, východní Slovensko, Spiš, první republika, dvacátá léta.

V textu nazvaném Marmaggiho aféra v dobovej straníckej tlači na Slovensku tentýž autor přibližuje obraz tzv. Marmaggiho aféry ve slovenském tisku léta roku 1925.

Klíčová slova: Československá republika, Husovy oslavy, Marmaggiho aféra, církev a stát, katolicismus, husitismus.