Podrobnosti k učebnici zde; v knihkupectvích Portálu mají studenti 15% slevu, učebnice je k zakoupení ale i v běžné síti (v Praze např. v knihkupectví Academia na Národní třídě, v Brně v knihkupectví FSS v Joštově ulici, v Olomouci v knihkupectví Studentcentrum na Křížkovského ulici - všude mají studenti slevu 10 % na doklad o studiu nebo ISIC).

 

 

Studijní materiály:

Čítanka je určena především studentům Fakulty sociálních věd UK v Praze (dále UK FSV); vznikla původně pro předmět JJB306 Novodobá historie médií, po úpravě z konce roku 2007 již slouží i pro předměty JJB003 Dějiny a současnost masových médií III; JJM102 Média 2. pol. 20.st. a JJM162 Vývoj médií III. Čítanka představuje interní studijní materiál a musí být v souladu s autorským právem zaheslovaná (shrnuje texty, jejichž autorem nejsme my). Naši studenti heslo znají, ostatní nechť se nás, prosíme, na heslo nedotazují.

Jako podklad pro výuku předmětu JJM133 Čtení textů ke studiu médií jsme sestavili soubor zajímavých dobových textů.

Připomínám, že knihovna UK FSV nabízí studentům řadu periodik v digitalizované podobě - aktuálně se jedná o 18 oborových periodik (např. Časopis svobodné školy politických nauk, Duch novin, Novinář atd.), či deníků (např. 14 ročníků Rudého práva od roku 1945). Představu o digitalizovaných titulech a přístupných ročnících nabízí Katalog digitální knihovny, se samotnými skeny je ale z důvodu omezení autorských práv možné pracovat pouze v prostorách knihovny. Podobné služby nabízí i Národní knihovna v systému Kramerius.

 

Učebnice:

Jako souhrnný základní učební text může posloužit kniha:

KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií 20. století. Praha, Portál 2010. 344 s.

 

Jako přehledové a ke studiu vhodné lze v současnosti doporučit ještě další dva tituly:

a] katalog k výstavě uspořádané v roce 2002 (k zakoupení za 50,- Kč v knihovně UK FSV a v prodejně Karolina v Celetné ulici v Praze):

BLODIGOVÁ, Alexandra – KÖPPLOVÁ, Barbara – SEKERA, Martin: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Katalog Výstavy k dějinám českého tisku na území České republiky. Praha, SÚA 2002. 99 s.

b] Sborník Národního muzea v Praze z roku 2008 (k dostání v pokladně Národního muzea v Praze):

SEKERA, Martin (ed.): Příspěvky k poznání role masových médií ve 20. století. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. Ročník 53 (2008), číslo 1–4. 100 s.

 

S jistou dávkou opatrnosti a kritické pozornosti lze jako studijní pomůcku využít i čtyřdílné učebnice dějin československé žurnalistiky z osmdesátých let – ta představuje sice v mnoha směrech dosud nepřekonané dílo, zároveň se ale její čtenář musí vypořádat s ideově zatíženým, normalizačním výkladovým rámcem dějin médií. Období let 1938 až 1989 sledují III. a především již velmi těžko dostupný IV. díl učebnice (prezenční zápůjčku nabízí výše zmíněná knihovna UK FSV):

BERÁNKOVÁ, Milena – KŘIVÁNKOVÁ, Alena – RUTTKAY, Fraňo: Dějiny československé žurnalistiky, III. díl: Český a slovenský tisk v letech 1918–1944. Praha, Novinář 1988. 332 s.

KŘIVÁNKOVÁ, Alena – VATRÁL, Jozef: Dějiny československé žurnalistiky, IV. díl: Česká a slovenská žurnalistika v letech 1944–1987. Brno, Novinář 1989. 248 s.