seminář Čtení textů


1. seminář (dne 5. 10. 2022)

Úvod, rozdělení textů.

2. seminář (dne 18. 10. 2023); zpravodaj: Jonáš Janata

Texty vybraných kritik Sefirtovy sbírky Píseň o Viktorce ke stažení nebo na stránkách průvodce: Ivan Skála: Cizí hlas; Michal Sedloň: Básník a víra v člověk. V případě potíží uvedeného odkazu je dostupné v horší kvalitě též ZDE.

Ukázka z textu Ladislav Štolla Třicet let bojů za českou socialistickou poezii (opět ke stažení na stránkách průvodce). V případě potíží odkazu v horší kvalitě též ZDE.

Zdroj: Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 2, 1948-1958. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002, 628s.

3. seminář (dne 25. 10. 2023); zpravodaj: Jonáš Kulveit

Vybrané projevy na sjezdu spisovatelů roku 1956 - Diskusní příspěvky jsou ke stažení nebo na stránkách průvodce: František HrubínJaroslav SeifertJiří TauferLadislav Štoll. V případě potíží výše uvedených odkazů je dostupné v horší kvalitě, ale jako jeden soubor též ZDE. Tématem semináře budou též události v Maďarsku a Polsku.

Zdroj: Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 2, 1948-1958. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002, 628s.

4. seminář (dne 1. 11. 2023); zpravodaj: Vojtěch Šmíd

Texty vybraných kritik Škvoreckého Zbabělců ke stažení na stránkách průvodce - Jiří Lederer: Zbabělci Josefa Škvoreckého; Jiří Hájek: Zatím jen svědectvíJan Nový: Živočichopis páskůJosef Rybák: Červivé ovoce; Pavel Berka: Zbabělci; Ferdinand Peroutka: Problém mládeže. V případě potíží výše uvedených odkazů je dostupné v horší kvalitě, ale jako jeden soubor též ZDE.

Zdroj: Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 3, 1958-1969. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, 529s.

5. seminář (dne 8. 11. 2023); zpravodajka: Magdaléna Janoušková

Texty ke Kafkovské konferenci v Liblicích ke stažení na stránkách průvodce - Jiří Hájek: Spor o Franze KafkuOleg Sus: Kafka - zmatení jazykůEduard Goldstücker: O Franzi Kafkovi z pražské perspektivy 1963. V případě potíží výše uvedených odkazů je dostupné v horší kvalitě, ale jako jeden soubor též ZDE.

Zdroj: Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 3, 1958-1969. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, 529s.

6. seminář (dne 15. 11. 2023); zpravodajka: Kamila Fléglová

Vybrané projevy na sjezdu spisovatelů roku 1967 ke stažení na stránkách průvodce - Pavel KohoutLudvík Vaculík; Přemysl Blažíček: Mýtus Svazu spisovatelů. V případě potíží výše uvedených odkazů je dostupné v horší kvalitě, ale jako dva soubory též dil prvni ZDE a dil druhy ZDE.

Zdroj: Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 3, 1958-1969. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, 529s.

7. seminář (dne 22. 11. 2023); zpravodajka: Veronika Vojáčková

Významné dokumenty "pražského jara" ke stažení na stránkách průvodce - manifest Dva tisíce slov...; A dále dokument Slovo do vlastních řad (jako odkaz přímo na výtisk Rudého práva, či v přepisu ZDE).

Zdroje: [a] Hoppe, Jíří (ed.): Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Brno, Doplněk, 2004. 441 s. [b] Slovo do vlastních řad. Rudé právo 17. 5. 1969.

8. seminář (dne 29. 11. 2023); zpravodaj: Vojtěch Kaiser

Texty vymezující normalizovaný výklad role médií v období Pražského jara (ke stažení zde: Poučení z krizového vývoje... ) a koncepci vzdělávání novinářů v socialistické společnosti (ke stažení  zde: Hudec - vybráná část textu)

Zdroje: [a] Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. SPN, 4. vydání, Praha 1979, 102 stran. V přepisu dostupné kupř. ZDE; [b] Hudec, Vladimír; Úvod do teorie žurnalistiky. Praha: Novinář 1982. 263 s.

9. seminář (dne 6. 12. 2023); zpravodajka: Radka Zavoralová

Znění Charty 77 a vybrané režimní kontrapropagandy (článek Ztroskotanci a samozvanci jako odkaz přímo na výtisk Rudého práva ZDE a na antichartu ZDE);

Zdroj: [a] CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém. Charta 77: dokumenty 1977–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2007. Svazek 1 (dokumenty 1977–1983), 595 s. [b] Prečan, Vílém (ed.): Charta 77. 1977-1989: od morální k demokratické revoluci. Scheinfeld, Čs. středisko nezávislé literatury, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, Archa. Praha a Bratislava, 1990. 526 s. Prohlášení v elektronické podobě dostupné kupř. ZDE;

10. seminář (dne 13. 12. 2023); zpravodajové: Denis Pavlíček, Alžběta Korecká

Kampaň proti chartistům; ke stažení na stránkách průvodce - Josef Sobotecký: Boží člověkVáclav Doležal: Kohout u nás dokokrhalKdo je Václav Havel.

Další texty ke stažení zde: Komplex nedělá Bonaparta a Sám Kohout na smetišti.

Zdroje: [a] Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 4, 1970-1989. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003.   [b] Řezáč, Tomáš: Co říkali a co chtěli (svědectví nejen o roce 1968). Knihovna RP, svazek 3/88, Rudé právo. Praha 1988.

11. seminář (dne 20. 12. 2023); zpravodajka: Veronika Krejčí

Znění Kopeckého vystoupení a petice Několik vět a Fojtíkova rozboru.

Zdroje: [a] Projev herce Miloše Kopeckého 5. května 1987 na 4. sjezdu Svazu dramatických umělců. In. Hlasy občanské společnosti 1987-1989. Výběr z textů a dokumentů. Ed. Jiří Suk. Československé dokumentační středisko a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999, s. 12-17. ISBN 80-85270-91-9.   [b] Občasnká petice Několik vět. In. Hlasy občanské společnosti 1987-1989. Výběr z textů a dokumentů. Ed. Jiří Suk. Československé dokumentační středisko a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999, s. 79. ISBN 80-85270-91-9 o disentu a opozici. Dokumenty z ledna 1986 - října 1989. Ed. František Koudelka. Československé dokumentační středisko a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999, s. 42-54. ISBN 80-85270-94-3.