seminář Čtení textů


1. seminář (dne 3. 10. 2018)

Úvod, rozdělení textů.

2. seminář (dne 17. 10. 2018); zpravodajky: Bártová, Šuvadová, Zavadilová

Texty vybraných kritik Sefirtovy sbírky Píseň o Viktorce ke stažení nebo na stránkách průvodce: Ivan Skála: Cizí hlas; Michal Sedloň: Básník a víra v člověk. V případě potíží uvedeného odkazu je dostupné v horší kvalitě též ZDE.

Ukázka z textu Ladislav Štola Třicet let bojů za českou socialistickou poezii (opět ke stažení na stránkách průvodce). V případě potíží odkazu v horší kvalitě též ZDE.

Zdroj: Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 2, 1948-1958. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002, 628s.

3. seminář (dne 24. 10. 2018); zpravodajové: Prokeš, Blahnová, Šlechtová

Vybrané projevy na sjezdu spisovatelů roku 1956 - Diskusní příspěvky jsou ke stažení nebo na stránkách průvodce: František HrubínJaroslav SeifertJiří TauferLadislav Štoll. V případě potíží výše uvedených odkazů je dostupné v horší kvalitě, ale jako jeden soubor též ZDE. Tématem semináře budou též události v Maďarsku a Polsku.

Zdroj: Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 2, 1948-1958. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002, 628s.

4. seminář (dne 31. 10. 2018); zpravodajové: Švamberk, Vedrová

Texty vybraných kritik Škvoreckého Zbabělců ke stažení na stránkách průvodce - Jiří Lederer: Zbabělci Josefa Škvoreckého; Jiří Hájek: Zatím jen svědectvíJan Nový: Živočichopis páskůJosef Rybák: Červivé ovoce; Pavel Berka: Zbabělci; Ferdinand Peroutka: Problém mládeže. V případě potíží výše uvedených odkazů je dostupné v horší kvalitě, ale jako jeden soubor též ZDE.

Zdroj: Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 3, 1958-1969. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, 529s.

5. seminář (dne 7. 11. 2018); zpravodajky: Čtvrtlíková, Krchová

Texty ke Kafkovské konferenci v Liblicích ke stažení na stránkách průvodce - Jiří Hájek: Spor o Franze KafkuOleg Sus: Kafka - zmatení jazykůEduard Goldstücker: O Franzi Kafkovi z pražské perspektivy 1963. V případě potíží výše uvedených odkazů je dostupné v horší kvalitě, ale jako jeden soubor též ZDE.

Zdroj: Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 3, 1958-1969. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, 529s.

6. seminář (dne 14. 11. 2018); zpravodajky: Baráková, Strouhalová

Vybrané projevy na sjezdu spisovatelů roku 1967 ke stažení na stránkách průvodce - Pavel KohoutLudvík Vaculík; Přemysl Blažíček: Mýtus Svazu spisovatelů. V případě potíží výše uvedených odkazů je dostupné v horší kvalitě, ale jako dva soubory též dil prvni ZDE a dil druhy ZDE.

Zdroj: Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 3, 1958-1969. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, 529s.

7. seminář (dne 21. 11. 2018); zpravodajové: Honc, Hrivňák

Významné dokumenty "pražského jara" ke stažení na stránkách průvodce - manifest Dva tisíce slov...; A dále dokument Slovo do vlastních řad (jako odkaz přímo na výtisk Rudého práva, či v přepisu ZDE).

Zdroje: [a] Hoppe, Jíří (ed.): Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Brno, Doplněk, 2004. 441 s. [b] Slovo do vlastních řad. Rudé právo 17. 5. 1969.

8. seminář (dne 28. 11. 2018); zpravodajové: Husák, Kahánek

Texty připomínající dění v médiích v kontextu roku 1968 ke stažení ZDE.

Texty vymezující normalizovaný výklad role médií v období Pražského jara (ke stažení zde: Poučení z krizového vývoje...) a koncepci vzdělávání novinářů v socialistické společnosti (ke stažení  zde: Hudec - vybráná část textu)

Zdroje: [a] Hoppe, Jíří (ed.): Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Brno, Doplněk, 2004. 441 s.  [b] Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. SPN, 4. vydání, Praha 1979, 102 stran. V elektronické podobě dostupné kupř. ZDE;   [c] Hudec, Vladimír; Úvod do teorie žurnalistiky. Praha: Novinář 1982. 263 s.

9. seminář (dne 5. 12. 2018); zpravodajky: Elblová, Lazorová

Znění Charty 77 a vybrané režimní kontrapropagandy, díl 1. ke stažení ZDE a díl 2. ZDE;

Zdroj: Prečan, Vílém (ed.): Charta 77. 1977-1989: od morální k demokratické revoluci. Scheinfeld, Čs. středisko nezávislé literatury, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, Archa. Praha a Bratislava, 1990. 526 s.

10. seminář (dne 12. 12. 2018); zpravodajky: Dostálová, Mališová

Kampaň proti chartistům; ke stažení na stránkách průvodce - Josef Sobotecký: Boží člověkVáclav Doležal: Kohout u nás dokokrhalKdo je Václav Havel. V případě potíží výše uvedených odkazů je dostupné v horší kvalitě, ale jako jeden soubor též ZDE.

Další texty (Komplex nedělá Bonaparta; Sám Kohout na smetišti) ke stažení pouze ZDE.

Zdroje: [a] Přibáň, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Část 4, 1970-1989. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003.   [b] Řezáč, Tomáš: Co říkali a co chtěli (svědectví nejen o roce 1968). Knihovna RP, svazek 3/88, Rudé právo. Praha 1988.

11. seminář (dne 19. 12. 2018); zpravodajky: Holá, Muczková

Znění Kopeckého vystoupení a petice Několik vět a vybrané režimní kontrapropagandy, díl 1. ke stažení ZDE a díl 2. ZDE. Poslední dvě stránky ZDE a ZDE.

Zdroje: [a] Projev herce Miloše Kopeckého 5. května 1987 na 4. sjezdu Svazu dramatických umělců. In. Hlasy občanské společnosti 1987-1989. Výběr z textů a dokumentů. Ed. Jiří Suk. Československé dokumentační středisko a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999, s. 12-17. ISBN 80-85270-91-9.   [b] Občasnká petice Několik vět. In. Hlasy občanské společnosti 1987-1989. Výběr z textů a dokumentů. Ed. Jiří Suk. Československé dokumentační středisko a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999, s. 79. ISBN 80-85270-91-9 o disentu a opozici. Dokumenty z ledna 1986 - října 1989. Ed. František Koudelka. Československé dokumentační středisko a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999, s. 42-54. ISBN 80-85270-94-3.