Vybrané články Petra Bednaříka k dějinám médií:

Tato stránka nabízí odkazy na elektronická znění některých článků PhDr. Petra Bednaříka, Ph.D. věnovaných dějinám médií. Prosím všechny čtenáře, aby kolegu Bednaříka v případě dalšího využití článků řádně citovali. Přesný odkaz na původ článků uvádíme vždy v jejich záhlaví (naspodu strany).

Média druhé republiky:

Pod následujícím odkazem je umístěn článek nazvaný Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky. Klíčová slova: antisemitismus, tisk, druhá republika, období 1938–1939, cenzura.

Média v poválečném Československu:

Poválečnému vývoji médií se Petr Bednařík věnoval v textech Český tisk v letech 1945-1948 (klíčová slova: tisk, Václav Kopecký, organizace, ministerstvo informací, cenzura, vydavatelé) a v navazujícím Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950 (klíčová slova: tisk, cenzura, Svaz novinářů, ministerstvo informací, rozhlas, televize).

Média v období tzv. Pražského jara:

Pod názvem Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku vyšel článek věnovaný mediálním obsahům na počátku Pražského jara. Klíčová slova: Alexander Dubček, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, český tisk, Pražské jaro, Ústřední výbor KSČ, prezidentská funkce.

Vztahu dobového tisku k našemu severnímu sousedovi se věnoval text Obraz politické situace Polska v českém tisku na přelomu 60. a 70. let. Klíčová slova: český tisk, Polsko, komunismus, polská politika, svoboda slova.

Ve sborníku Česká média a česká společnost v 60. letech se Petr Bednařík podílel na dvou studiích: První s názvem Role vysílacích médií v období let 1968-1969 připravil spolu s Martinem Gromanem (klíčová slova: Pražské jaro - Československý rozhlas - Československá televize - Jiří Pelikán - protiokupační vysílání v srpnu 1968 - nástup normalizace), druhá studie nazvaná Události roku 1968 v normalizačních seriálech československé televize vznikla ve spolupráci s Irenou Reifovou (klíčová slova: Československá televize - propaganda - televizní seriál - Jaroslav Dietl - Evžen Sokolovský - Jiří Sequens).

Ostatní:

Odkaz Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality nabízí text popisující principy schvalování scénářů a dohled ÚV KSČ na fungování televize. Klíčová slova: Československá televize, propaganda, ideologie, Jan Zelenka, Jaroslav Dietl, televizní seriál.

A konečně jako poslední je k dispozici článek Synové a dcery Jakuba Skláře I: zachycení našich dějin v televizním seriálu Jaroslava Dietla. Klíčová slova: Československá televize, televizní seriály, československá historie, Jaroslav Dietl.