Vybrané články Jakuba Končelíka k dějinám médií:

Tato stránka nabízí odkazy na elektronická znění některých mých článků k dějinám médií. Prosím všechny čtenáře, aby mne v případě jejich dalšího využití řádně citovali. Přesný odkaz na původ článků (citaci) uvádím vždy v jejich záhlaví (naspodu strany).

Média v období Protektorátu Čechy a Morava:

Text Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava shrnuje základní informace o totalitním mediálním systému za války. Klíčová slova: média, řízení tisku, tiskové porady, Protektorát Čechy a Morava, období 19391945, český tisk, cenzura, totalitní systém médií.

Pod názvem Novinářský aktivismus: protektorátní kolaborantská žurnalistika a její představitelé z řad šéfredaktorů českého legálního tisku jsme vydali stať věnovanou proněmecké novinářské kolaboraci. Klíčová slova: média, aktivismus, kolaborace, žurnalismus, novináři, sedmička, chlebíčková aféra, Národní souručenství, Protektorát Čechy a Morava, období 19391945, český tisk.

Odkaz Řízení tisku v letech 1939-1945: analýza protektorátních tiskových porad doplňuje zájemcům o téma možnost stáhnout článek věnovaný kvantitativní obsahové analýze dění na poradách/setkávání úředníků s novináři v období Protektorátu Čechy a Morava. Klíčová slova: média, řízení tisku, tiskové porady, Protektorát Čechy a Morava, období 19391945, kvantitativní obsahová analýza, tematická agenda, český tisk, cenzura, totalitní systém médií.

Tentýž článek v anglickém znění je dostupný pod názvem Press regulation between 1939 and 1945: analysis of protectorate press meetings (Keywords: Czech media, press regulation, press meetings, Protectorate of Bohemia and Moravia, 1939 to 1945, quantitative content analysis, thematic agenda, Czech press, censorship, totalitarian media.)

Zájemci o přepisy tiskových porad, na kterých zástupci protektorátního tisku dostávali instrukce jak a o čem psát, mohou nahlédnout do jejich pramenné edice vydané v roce 2003 pod názvem Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmar nebo do její novější, digitalizované a doplněné reedice vydané v roce 2010 jako DVD-příloha knihy Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava.

Média v období tzv. Pražského jara:

Studie věnovaná vzniku základního stavebního prvku československého mediálního systému 2. poloviny 20. století - přelomovému tiskovému zákonu - vyšla s názvem Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho kontrolních mechanismů. Nabízí vhled do kontextu příprav a schvalování této komplexní zákonné úpravy postavení a role médií a novinářů v Československu. Klíčová slova: Tiskový zákon, č. 81/1966 Sbírky, Ústřední publikační správa, cenzura, novinář, Hlavní správa tiskového dohledu, mediální legislativa, zákon o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích.

Rozsáhlá studie nazvaná Dva tisíce slov; Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání nabízí detailní rekonstrukci zrodu, publikace, přijetí a důsledků jednoho z nejvlivnějších dokumentů a vrcholných projevů konstituování občanské společnosti v ČSSR roku 1968. Klíčová slova: Manifest Dva tisíce slov, 2000 slov, provolání, Ludvík Vaculík, Liehm, Wichterle, Poupa, Sekla, Jungmann, Velenský, Jelínek, cenzura, Akademie věd, občanská společnost, pražské jaro, léto 1968.

Článek Rudé právo v kontextu reforem konce 60. let: metodické poznámky ke kvantitativní analýze představuje metodu a první závěry rozboru obsahu Rudého práva v letech 19671969. Klíčová slova: Rudé právo, Pražské jaro, média, kvantitativní obsahová analýza, metodologie, cenzura, rok 1968.

Médiím a novinářské práci v kontextu reformního snažení roku 1968 je věnován také článek Média Pražského jara; zrod reforem a demokratizace novinářské práce. Klíčová slova: média, rok 1968, reformy, demokratizace, cenzura, novináři, svoboda slova, Dubček, Ústřední publikační správa.

Na adrese Přelomová témata českého tisku jara 1968 lze stáhnout text vydaný ve slovenské monografii věnované žurnalistice roku 1968; text sledující tematickou agendu českého tisku na příkladu tří přelomových témat. Klíčová slova: tematická agenda, český tisk, zvolení Dubčeka, leden, skandály, Jan Šejna, Šejnova aféra, Dva tisíce slov, cenzura, Pražské jaro, žurnalistika, novináři, tisk, témata, 1968.

A konečně pod názvem Mediální politika a srpen 1968; Zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba moskevskému protokolu vyšla studie věnovaná snahám vedení KSČ naplnit závazky moskevského protokolu a obnovit v průběhu československého podzimu 1968 cenzurní praxi. Klíčová slova: média, tisk, rok 1968, Pražské jaro, Československo, Úřad pro tisk a informace, ÚTI, ČÚTI, Výbor pro tisk a informace, VVTI, FVTI, moskevský protokol, mediální legislativa, zákon č. 127/1968 Sb., Josef Vohnout.

Ostatní:

Ve Slovníku mediální komunikace vyšla hesla cenzura, dezinformace a samizdat.

Při příležitosti šedesátého výročí vzniku první Katedry žurnalistiky v Československu na FiF UK v Bratislavě vznikl pod názvem Vysokoškolské vzdělávání novinářů v České republice článek připomínající mimo jiné i dějiny novinářského vzdělávání. Klíčová slova: novinářské vzdělávání, historie, žurnalistika, mediální studia, vysoké školství, počty studentů, pedagogická zátěž.

Článek Mapa virtuálního světa očima českých deníků: srovnání 60. let 20. století a roku 2005 srovnává pozornost věnovanou českými deníky státům světa "dnes" a před 40 lety. Klíčová slova: média, tisk, zahraniční zpravodajství, pražské jaro, rok 2005, zpravodajská mapa.

Text  The tabloidisation of the Czech daily press připomíná teroretické zázemí i pojmenovává konkrétní kontury procesu bulvarizace českých deníků na vzorku Blesku, Práva a Mladé fronty DNES let 1995, 2000 a 2005. Klíčová slova: bulvarizace, Česká média, roky 1995 až 2005, deník, Blesk, Právo, MFD, obsahová analýza.

A konečně pod názvem Narativní struktury v hlavních zpravodajských relacích českých televizí se skrývá starší text věnovaný analýze zpravodajství českých televizí jako "příběhů" (tento článek s tématem dějin médií souvisí jen velmi vzdáleně). Klíčová slova: narativita, narace, mýtus, televize, zpravodajství, kvantitativní obsahová analýza, média.