V oddíle věnovaném ústavám republiky z let 1920, 1948, 1960 a 1992 nabízím znění paragrafů věnovaných primárně svobodě slova (postavení médií ve společnosti). V záhlaví každé podstránky umisťuji zároveň odkaz na plné znění ústavy (ústavního zákona, Listiny).