V oddíle věnovaném nejdůležitějším, komplexním úpravám mediální legislativy v letech 1918 až 2009 opět nabízím jak znění vybraných paragrafů věnovaných především principům institucionalizovaného dohledu nad médii, tak i zde v záhlaví každé podstránky umisťuji odkaz na plné znění zákona (část zákonů je zobrazena rovnou v plném znění).