Nařízení uvádím v plném znění.

 

150/1933 Sb. z. a n.

Vládní nařízení

ze dne 18. července 1933

o zastavování periodických tiskopisů

 

Vláda republiky Československé nařizuje se schválením presidenta republiky podle § 34 a) zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., na ochranu republiky, ve znění čl. III zákona ze dne 10. července 1933, č. 124 Sb. z. a n., kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky:

§ 1

Okruh trestných činů, pro které lze podle § 34 zákona na ochranu republiky vysloviti přípustnost zastavení periodického tiskopisu, rozšiřuje se o přečiny a přestupky uvedené v § 11, č. 2, § 14, č. 4 až 6, § 15, č. 1, 2 a 4, § 16, č. 1 a §§ 18 a 20 téhož zákona.

§ 2

Doba, na kterou lze podle § 34 zákona na ochranu republiky naříditi zastavení periodického tiskopisu, prodlužuje se u tiskopisů, vycházejících alespoň pětkrát týdně, na tři měsíce, u tiskopisů, vycházejících alespoň třikrát týdně, na šest měsíců.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude jí po uplynutí jednoho roku; provedou je všichni členové vlády.

 

Malypetr v. r.

Dr. Beneš v. r.

Dostálek v. r.

Černý v. r.

Dr. Hodža v. r.,

Dr. Trapl v. r. též za ministra Dr. Spinu

Dr. Dérer v. r.

Bradáč v. r.

Dr. Meissner v. r.

Dr. Czech v. r.

Dr. Matoušek v. r.

Dr. Franke v. r.

Bechyně v. r.

Dr. Šrámek v. r.