PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

1975: narozen v Praze

Odborné a pedagogické zaměření:

Tematická specializace: Role médií v totalitní společnosti se specializací na dějiny českého tisku druhé poloviny 20. století, zejména pak otázky řízení a kontroly tisku v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) a v období československé krize přelomu 60. a 70. let (1966–1971).

Metodologická specializace: kvantitativní analýza mediálních obsahů.

 

Vzdělání:

1993–1997: Fakulta sociálních věd UK v Praze (UK FSV), bakalářská studia oboru žurnalistika, ukončeno Bc.

1994–2000: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, bakalářská i magisterská studia oboru geografie, neukončeno.

1997–2000: UK FSV, magisterská studia oboru masová komunikace – mezinárodní studia, ukončeno Mgr.

2000: UK FSV, rigorózní zkoušky oboru masová komunikace – mezinárodní studia, ukončeno PhDr.

2000–2008: UK FSV, doktorská studia oboru mediální studia; 2005 doktorská zkouška, 2008 obhajoba disertační práce [KONČELÍK, Jakub. Média a Pražské jaro; Kontrola a řízení tisku v souvislostech československé krize konce 60. let. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií. 2008. 334 s. Školitelka disertační práce doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.], ukončeno Ph.D.

 

Zaměstnání:

září 2018 – dosud: ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

únor 2010 – únor 2018: děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

2001– dosud: odborný asistent na katedře mediálních studií FSV UK

květen 2001– únor 2010: vědecký pracovník Centra pro mediální studia (CEMES) FSV UK

 

Členství ve vědeckých a redakčních radách a profesních organizacích:

2014–dosud: člen Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů

2010–2018: předseda Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

2005–dosud: člen redakční rady časopisu Mediální studia

2010–dosud: člen redakční rady časopisu Communication Today

2004–dosud: IAMCR – International Association for Media and Communication Research

 

2012, 2013, 2014, 2015 a 2018: člen vědeckých výborů konferencí cyklu "Megatrendy a médiá" organizovaných FMK UCM v Trnave a konaných tradičně v březnu/dubnu ve Smolenici (Slovensko)

2013: člen vědeckého výboru mezinárodní konference "Marketingová komunikace a společnost" organizované společně FSS VŠFS Praha,
FMK UCM Trnava a FSV UK Praha konané ve dnech 16.–17. května 2013 v Praze

 

Pedagogická činnost:

Pedagogická činnost na UK FSV:

2003–dosud: Čtení textů ke studiu médií, magisterské studium, seminář

2003–dosud: Diplomový seminář, magisterské studium, seminář

2005–dosud: Novodobá historie médií, kombinované studium, přednáška

2005–dosud: Média 2. poloviny 20. století, magisterské studium, přednáška, seminář

2006–dosud: Dějiny a současnost masových médií III, bakalářské studium, přednáška, seminář

2008–dosud: Vývoj médií III, magisterské studium, přednáška, seminář

2001–2007: Média a společnost, magisterské studium, seminář

2006–2008: Bakalářský seminář, bakalářské studium, seminář

2001–2005: Presemestrální soustředění, magisterské studium, soustředění (2003–2005 jeho organizace)

2001–2004: Úvod do studia komunikace, bakalářské studium, seminář

2002–2003: Úvod do teorie masové komunikace, bakalářské studium, seminář

2001–2002: Proseminář ke studiu médií, bakalářské studium, seminář

 

2003–dosud: Bakalářské závěrečné práce, vedoucí

2003–dosud: Magisterské závěrečné práce, vedoucí

2007–dosud: Rigorózní závěrečné práce, vedouc

2011–dosud: Doktorské závěrečné práce, vedoucí

 

Další pedagogická činnost:

2005–2006: Proměny české mediální krajiny, bakalářské studium programu Mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních studií MU Brno, seminář

2006–2007: Dějiny a současnost masových médií, bakalářské studium oboru Ekonomická žurnalistika na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava, seminář

2007: Historie médií a média v historii, celoživotní vzdělávání – kurz Mediální výchova v praxi, přednáška

 

Školitelství doktorských studentů:

Martin Husák: Disertační práce na téma Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na příkladu rockové hudby a její medializace obhájena 26. 5. 2017.

 

Vedení závěrečných prací:

Rigorózní práce:

2012: Procházka, Tomáš: Reprezentace Srbů a Albánců v českém tisku při vyhlašování nezávislosti Kosova.

Smrčková, Andrea: Půlstoletí Týdeníku nástup

2011: Luštinec, Ondřej: Mediální návyky předškolních dětí. Porovnání preferencí dívek a chlapců.

Procházka, Tomáš: Reprezentace Srbů a Albánců v českém tisku při vyhlašování nezávislosti Kosova.

Pavlis, Daniel: Komparace mediálních agend atentátů na Reinharda Heydrich a Adolfa Hitlera.

2010: Špirko, Michal: Anamorfované mapy světa optikou zahraničního zpravodajství vybraných deníků.

Čížková, Petra: Mediální obraz číhošťského zázraku v proměnách času.

2008: Holomek, Ondřej: Rozhlasový odbor ministerstva informací v letech 1945–1953.

2007: Müllerová, Michaela: Krajský deník Průboj 1968–1969.

Magisterské práce:

2011: Francová, Pavla: Východoněmecká tisková agentura ADN. Hodnocení: výborně.

Vlasák, Zbyněk: Vnímání obsahů, statutu a role médií v Československu v letech 1977-1989. Hodnocení: výborně.

Jiřička, Jan: Svobodný novinář Franta Kocourek.

2010: Kaňková Kateřina: Medializace sebeupálení Jana Palacha v periodikách Rudé právo, Reportér a Zprávy.

Osoba, Michal: Srovnání vyváženosti zastoupení ODS a ČSSD na zpravodajských stránkách deníků Mladá fronta Dnes a Právo v období před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006.

Pavlis, Daniel: Komparace mediálních agend atentátů na Reinharda Heydricha a Adolfa Hitlera.

Smrčková, Andrea: Půlstoletí týdeníku Nástup.

Špirko, Michal: Anamorfovaná mapa světa optikou deníků MF DNES a SME.

Zajícová, Radka: Inernetový zpravodajský Portál ČT24 a jeho virtuální vesmír (anamorfovaná mapa světa roku 2009).

Žáková, Michaela: Mediální obraz Václava Havla v čase jeho prezidentských voleb.

2009: Maxová, Zuzana: Smrt Karla Lažnovského jako počátek revize poslání protektorátního novináře.

Kosina, Aleš: Režimní kampaň proti Chartě 77 na stránkách Rudého práva.

Fencl, Onřej: Institucionální tlak na práci novináře a jeho autocenzurní aktivity v kontextu reforem konce šedesátých let.

Vaněk, Vladimír: Královéhradecká Pochodeň přelomu 80. a 90. let dvacátého století jako příklad transformace československého regionálního deníku.

2008: Holý, Jakub: Anamorfovaná mapa světa podle Lidových novin v roce 1927.

Čížková, Petra: Mediální obraz číhošťského zázraku v proměnách času.

Brodský, Martin: Stavba Berlínské zdi očima české a německé historiografie a soudobých médií.

Zeman, Václav: Stereotypy o národnostních menšinách v českém tisku.

Vichnar, Ondřej: Vliv tzv. hokejových událostí na řízení médií v Československu.

Vírová, Pavla: Výpověď o Svědectví .

2007: Müllerová, Michaela: Krajský deník Průboj 1968–1969.

Hohl, Ondřej: Odkaz politických procesů 50.let v Československu na stránkách vybraných periodik v podmínkách obnovující se svobody slova během Pražského jara 1968.

Pilař, David: Personální změny v českých mediích v prvních letech normalizace.

Machová, Gabriela: Rozdělení Československa ve vybraných tištěných médiích.

Holomek, Ondřej: Rozhlasový odbor ministerstva informací v letech 1945–1953.

Slováček, Petr: Východočeská média na počátku normalizace.

Podzimková, Gabriela: Anamorfovaná mapa virtuálního světa českých deníků.

Bobková, Klára: Obraz smrti Jana Masaryka v českých médiích v letech 1948, 1968/69 a 2004.

Suchá, Veronika: Rozdíly v mediální (sebe)prezentaci mezi reformními a konzervativními představiteli KSČ v letech 1967–1969.

Černý, Matěj: Vliv dokumentární tvorby o komunismu na nastolování témat v českých tištěných médiích.

2005: Bláha, Ladislav: Normativní a praktická rovina kontroly médií v komunistickém režimu: fungování Českého úřadu pro tisk a informace.

Nosirova, Gulnora: Obraz asijských post-sovětských republik v českých denících 90. let.

Sklář, Marek: Zánik Zemědělských novin (neobhájeno, změna konzultanta).

2004: Wažik, Jiří: Mediální obraz zdravotně postižených sportovců v tištěných a elektronických médiích.

Haladová, Olga: Normalizační ideál novináře.

Šlesingrová, Olga: Výchovná funkce časopisu Sedmička pionýrů v normalizačním Československu.

2003: Vlk, David: Regionální média na Uherskohradišťsku 1989–1999.

Bakalářské práce:

2015: Güttnerová, Karolína: Mediální obraz a politické zákulisí procesu s Rudolfem Slánským a spol.

Kozderková, Alžběta: Měnová reforma 1953 v Československu a rozdíly v jejím zobrazení v odborné literatuře a dobovém tisku.

2011: Doubrava, Petr: Mediální obraz Kubánské krize v dobovém československém tisku.

Růžička, Jan: Pavel Tigrid a časopis Svědectví - historická a biografická studie.

Feik, Štěpán: Události roku 1968 v Hořicích pohledem okresního deníku Předvoj.

Semecký, Jiří: Časopis Ohníček: kvantitativní obsahová analýza vybraných pozornostních prvků časopisu v období 1950-2001

2010: Burdová, Anna: Nástup Gustáva Husáka do čela KSČ jako počátek normalizace v médiích.

Svoboda, Karel: Válka o Falklandské ostrovy na stránkách Rudého práva.

2009: Bebutová, Erika: Otakar Matoušek a jeho působení v Československém rozhlase.

Pallendal, Pavel: Konference v Čierné nad Tisou a v Bratislavě na stránkách Rudého práva.

Kryšpínová, Tereza: Katolická akce 1949–1951: Státem organizovaná církev a její komunikace s veřejností prostřednictvím Katolických novin.

Pecinová, Hana: Mediální obraz sovětské invaze do Afghánistánu na přelomu let 1979 a 1980 v dobovém českém tisku.

Doneverová, Sylvie: Politické procesy vedené komunistickým režimem proti ženám na příkladu Milady Horákové, Fráni Zemínové a Antonie Kleinerové a jejich medializace v dobovém českém tisku.

Turčinová, Kateřina: Anamorfovaná mapa světa deníku MF Dnes v roce 2006.

2008: Luštinec, Ondřej: Čtyřicet let časopisu Krkonoše; lokální periodikum v české společnosti.

Hamhalterová, Dana: Ideologická role Rudého práva při referování o nepokojích v     USA roku 1967.

Mašková, Tereza: Média a protirežimní aktivity konce normalizace.

Francová, Pavla: Německý podzim roku 1977 očima Rudého práva a Frankfurter Rundschau.

Žáková, Michaela: První týden sametové revoluce ve vybraných denících (Rudé právo            a Svobodné slovo).

2007: Matura, Jan: Anamorfovaná mapa světa deníku Mladá fronta před a po listopadu 1989.

Pavlis, Daniel: Mediální agenda atentátu na Reinharda Heydricha.

2006: Valentová, Hana: Americké prezidentské volby v roce 2004 pohledem Mladé fronty Dnes a Hospodářských novin.

2003: Hladík, Radim: Média a jejich role ve společnosti, situacionistická kritika.

Ocenění vedených závěrečných prací:

2008: Holomek, Ondřej – Bolzanova cena.

 

Vědecká činnost:

Účast na konferencích a seminářích:

2019: Olomouc, Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky a Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií, Filozofická fakulta UP v Olomouci: „Jak paní Normalizace zavítala do redakcí a rozseděla se - půl století zkušeností“. Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Kultura–Media–Komunikace konané ve dnech 7.–8. listopadu 2019.

2017: Slovenská republika, Smolenice, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave: „Minulost, současnost a budoucnost mediálního vzdělávání v České republice - co přinesou institucionální akreditace? Mezinárodní konference „Megatrends and media 2017“ konaná ve dnech 25.-26. 4. 2017.

2016: Olomouc, Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií, Filozofická fakulta UP v Olomouci: „Techniky a nástroje ovládnutí médií po srpnu 1968“. Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Kultura–Media–Komunikace konané ve dnech 5.–8. dubna 2016. Moderování panelu "Dějiny českých médií".

2014: Slovenská republika, Smolenice, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave: „Historie a současnost komunikačního vzdělávání na Univerzitě Karlově“. Mezinárodní konference „Megatrendy a médiá 2014: Komunikačné polia v mediálnom priestore“ konaná ve dnech 15.-16. 4. 2014.

2013: Praha, Masarykova demokratická akademie: Média roku 1968 očima dnešních studentů“. Panelová diskuse „Souboj slova a obrazu s mocnými“ konaná dne 14. 11. 2013.

Praha, SBP CESES a Friedrich Ebert Stiftung: Úvodní slovo“. Mezinárodní konference IX. Pražská bezpečnostní konference; Evropská unie – Čína – Rusko: hledání společných zájmů konaná dne 15. 11. 2013.

Praha, Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu (ASIS), České vysoké učení technické v Praze: „Bezpečnostní management - sonda do praktické realizace na příkladu výbuchu v Divadelní ulici“. Mezinárodní konference bezpečnostního managementu „From Thoughts to Acts“ dne 13. 6. 2013.

2012: Slovenská republika, Bratislava, Filozofická fakulta UK v Bratislavě: „Vysokoškolské vzdělávání novinářů v České republiceMezinárodní konference 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku“ konaná dne 29. 11. 2012.

2011: Praha, SBP CESES a Friedrich Ebert Stiftung: Úvodní slovo“. Mezinárodní konference VII. Pražská bezpečnostní konference; EU, NATO a Rusko 20 let poté. A co dále? konaná dne 11. 11. 2011

Slovenská republika, Smolenice, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave: „Slovensko v Rudém právu let 1967-1969 (kvantitativní analýza obsahu)Mezinárodní konference „Megatrendy a médiá“ konaná ve dnech 22.-23. 3. 2011.

2010: Olomouc, Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií, Filozofická fakulta UP v Olomouci: „Média a novináři v turbulencích roku 1968“. Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí „Kultura - média - komunikace“ dne 25. 11. 2010.

Praha, Vysoká škola finanční a správní, CESES UK FSV: „Úvodní slovo.“ Odborná konference „Důchodová reforma – Jak dál?“ dne 15. 6. 2010.

Praha, IES UK FSV: „Úvodní slovo.“ Odborná konference „Akademické lekce pro hospodářskou politiku“ dne 12. 5. 2010.

Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, CESES UK FSV: „Průvodní slovo při křtu publikace M. Balabána a A. Raška Nezápadní aktéři světové bezpečnosti.“ Mezinárodní konference „Lisabonská smlouva a budoucnost evropské bezpečnostní politiky“ dne 6. 5. 2010.

2009: Brno–Telč, Syndikát novinářů ČR, Univerzita ve Wroclavi, Fakulta sociálních věd UK v Praze, Fakulta sociálních studií MU v Brně a Filozofická fakulta UK v Bratislavě: „Tabloidization of Czech Daily Press; Case Study of Structural Change of Media Contents after 1989(ve spolupráci s Tomášem Trampotou). Mezinárodní vědecká konference „Channels of transition: 2nd Czech–Polish–Slovak Communication Conference“ ve dnech 7.–9. 5. 2009.

Slovenská republika, Smolenice, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Kabinet divadla a filmu Slovenské akademie věd: „Mediální politika československého podzimu 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba Moskevskému protokolu.“ Mezinárodní konference „Masmediálna komunikácia a realita“ ve dnech 29.–30. 4. 2009.

2008: Slovenská republika, Bratislava, Historický ústav Slovenské akademie věd a Slovenský syndikát novinářů: „Hlavní témata českého tisku v roce 1968.“ Mezinárodní konference „Novinári v roku 1968 – predznamenanie roka 1989“ dne 4. 11. 2008.

Znojmo, Rakouské velvyslanectví v Praze, Universität Wien, Fakulta sociálních věd UK a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: „Manifest ‚Dva tisíce slov‘ a média.“ Mezinárodní vědecké sympozium „Pražské jaro 1968 – Role médií v 60. letech“ ve dnech 16.–17. 10. 2008.

Německo, Míšeň, Česko-německá a Slovensko-německá komise historiků: „Press Regulation between 1939 to 1945: Quantitative Content Analysis of Protectorate Press Meetings.“ Mezinárodní sympozium „Medien und Öffentlichkeit seit dem 19. Jahrhundert“ ve dnech 3.–4. 10. 2008.

Olomouc, Katedra žurnalistiky FF UP v Olomouci: Diskuzní příspěvek „Orientace a strukturování studijního oboru žurnalistika na UK FSV.“ Mezinárodní kolokvium „Žurnalistika jako VŠ obor – mezi teorií a praxí“ ve dnech 3.–4. 4. 2008.

Praha, Goethe-Institut a UK FSV: „Rudé právo v letech 1967–1969; kvantitativní analýza obsahu.“ Mezinárodní konference „Česká média a česká společnost v 60. letech“ ve dnech 18.–19. 3. 2008.

Praha, Syndikát novinářů ČR a UK FSV: „Reakce předsednictva ÚV KSČ na manifest Dva tisíce slov.“ Mezinárodní konference „40. výročí Pražského jara 1968“ dne 20. 3. 1968.

2007: Praha, Visegrad fund, UK FSV a společensko-vědní katedry Filozofické fakulty UK: „Řízení médií v období Protektorátu Čechy a Morava – kvantitativní obsahová analýza tiskových porad z let 1939–1945(ve spolupráci s Janem Cebem). Mezinárodní konference „Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě“, sekce 7 „Diskurz, média a obrazy České republiky a Evropy,“ panel 1 „Média a politika v minulosti a současnosti“ ze dnů 19.–21. 9. 2007.

2006: Praha, Goethe-Institut, UK FSV a CEMES: „Mapování zahraničního zpravodajství; Mapa světa očima českých deníků; srovnání let 1967–1969 a roku 2005. Mezinárodní konference „Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii“ ve dnech 6. a 7. 11. 2006.

2004–2005: Aktivity spojené s přípravou výstavy „Zlaté časy médií“. Výstava se uskutečnila v hlavní budově Národního muzea ve dnech 25. 11. 2005 až 2. 4. 2006.

2004: Praha, UK FSV: „Narativní struktury v televizním zpravodajství(ve spolupráci s Tomášem Trampotou). Mezinárodní konference „Rozvoj české společnosti v Evropské unii“, sekce „České myšlení o médiích v evropském kontextu“ ve dnech 22.–23. 10. 2004.

2003: Praha, Goethe-Institut a UK FSV: „Vliv ÚV KSČ na český tisk 1968/1969.“ Mezinárodní konference „Totalita, média, propaganda“ dne 16. 4. 2003.

Praha, Goethe-Institut, UK FSV a CEMES: Výsledky analýz mediálních obsahů realizovaných katedrou a CEMESem – pokus o syntézu.“ Mezinárodní seminář „Masová média v demokratické ČR: ekonomický, politický a akademický kontext“ (ve spolupráci s Jitkou Kryšpínovou); panel „Deset let vysokoškolského studia masových médií na Karlově univerzitě: výsledky a výzvy“ ze dne 24. 11. 2003.

2002: Německo, Lipsko, Universität Leipzig: „Directing Media in the Time of the Protectorate.“ Mezinárodní seminář 10. Semesterabschlusstreffen des Lehrstuhls für Historische und Systematische Kommunikationswissenschaft ze dne 25. 1. 2002.

Praha, UK FSV: „Cenzura roku 1968.“ Mezinárodní konference „Konsolidace vládnutí a podnikání v ČR a v Evropské unii“ ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2002.

2001: Německo, Norimberk, Universität Erlangen: Prezentace projektu CEMES „Český rozhlas o České televizi(ve spolupráci s Irenou Reifovou). Mezinárodní seminář ve dnech 11.–13. 12. 2001.

Publikační činnost:

2016: KONČELÍK, Jakub. Český novinář před oponou. In HLAVÁČEK, Petr - STEHLÍK, Michal (eds.): Rozdělený svět? Praha, Radioservis 2016, s. 104–113. ISBN: 978-80-87530-83-2.

2013: KONČELÍK, Jakub. Vysokoškolské vzdělávání novinářů v České republice. In HORVÁTH, Miloš (ed.): 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku. Bratislava, STIMUL 2013, s. 98–113. ISBN: 978-80-8127-090-1.

2012: KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a jeho kontrolních mechanismů. In Právněhistorické studie. 2012, roč. 41, č. 1, s. 70-87. ISSN 0079-4929.

2011: KONČELÍK, Jakub. Média za intervence: novináři a československý srpen 1968. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2011. 32 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-021. ISSN 1801-5999.

REIFOVÁ, Irena - KONČELÍK, Jakub - SCHULZ, Winfried - SCHERER, Helmut - HAGEN, Lutz. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4.

TRAMPOTA, Tomáš - KONČELÍK, Jakub. The tablioidisation of the Czech daily press. In: Making Democracy in 20 Years : Media and Politics in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2011, s. 287-298. ISBN 978-83-229-3184-4.

2010: KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál 2010, 344 s. ISBN: 978-80-7367-698-8.

KONČELÍK, Jakub. Kvantitativní obsahová analýza protektorátních tiskových porad. In KÖPPLOVÁ, Barbara – GEBHART, Jan (eds.): Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Karolinum, 2010, s. 69-98. ISBN 978-80-246-1632-2.

KONČELÍK, Jakub - VÍŠEK, Jan Ámos - MLČOCH, Lubomír - PETRUSEK, Miloslav: Projevy při příležitosti 20. výročí Fakulty sociálních věd. In Aula. 2010, roč. 18, č. 4, s. 30-43. ISSN 1210-6658.

KONČELÍK, Jakub - ORSÁG, Petr: Počátek normalizace jako čas kolísání identity píšícího novináře – konformita, samizdat nebo exil? In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2010, roč. 55, č. 3-4, s. 37-43. ISSN 0036-5351.

2009: KONČELÍK, Jakub: Mediální politika a srpen 1968; Zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba moskevskému protokolu. In MAGÁL, Slavomír – MISTRÍK, Miloš – SOLÍK, Martin (eds.): Masmediálna komunikácia a realita II. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava 2009, s. 203–219.

2008: KONČELÍK, Jakub: Dva tisíce slov; Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání. Soudobé dějiny. 2008, ročník 15, číslo 3-4, s. 485–544. ISSN 1210-7050.

KONČELÍK, Jakub: Přelomová témata českého tisku jara 1968. In Rok 1968: novinári na Slovensku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2008, s. 109–130. ISBN 978-80-969782-9-8.

CEBE, Jan – KONČELÍK, Jakub: Novinářský aktivismus; protektorátní kolaborantská žurnalistika a její hlavní představitelé z řad šéfredaktorů českého legálního tisku. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1–4, s. 39–48. ISSN 0036-5351.

KONČELÍK, Jakub: Média pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1–4, s. 65–70. ISSN 0036-5351.

KONČELÍK, Jakub: Reakce předsednictva ÚV KSČ na manifest Dva tisíce slov. In PUNČOCHÁŘ, Jan (ed.). Pražské jaro 1968 a dnešek. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2008, s. 18–26.

KONČELÍK, Jakub: Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. In FORET, Martin – LAPČÍK, Marek – ORSÁG, Petr (eds.): Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 295–311. ISBN 978-80-244-2023-3.

2007: KONČELÍK, Jakub – CEBE, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: Press regulation between 1939 and 1945: analysis of protectorate press meetings. Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 4, s. 442–462. ISSN 1801-9978.

KONČELÍK, Jakub – CEBE, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: Řízení tisku v letech 1939–1945: analýza protektorátních tiskových porad. Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 3, s. 272–291. ISSN 1801-9978.

KONČELÍK, Jakub: Média v poválečném Československu – nedopovězeno [recenze]. Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 2, s. 214–219. ISSN 1801-9978.

2006: KONČELÍK, Jakub: Cenzura. In (kol.): Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 562–565.

KONČELÍK, Jakub: Mapa virtuálního světa očima českých deníků: srovnání 60. let 20. století a roku 2005. In KÖPPLOVÁ, Barbara – CEBE, Jan (eds.): Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 33–49. ISBN 80-86732-98-3.

KONČELÍK, Jakub – TRAMPOTA, Tomáš: Rudé právo v kontextu reforem konce 60. let: metodické poznámky ke kvantitativní analýze. Praha: UK FSV, 2006. 25 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED–008. ISSN 1801-5999.

2005: KONČELÍK, Jakub [člen týmu]: Zlaté časy médií [výstava]. Národní muzeum v Praze: Národní muzeum, 2005.

2004: KONČELÍK, Jakub: Cenzura. Dezinformace. Samizdat [hesla]. In REIFOVÁ, Irena (ed.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 26–30, 45 a 220–221. ISBN 80-7178-926-7.

KONČELÍK, Jakub – TRAMPOTA, Tomáš: Narativní struktury v hlavních zpravodajských relacích českých televizí. In KONČELÍK, Jakub – KÖPPLOVÁ, Barbara – PRÁZOVÁ, Irena – VYKOUKAL, Jiří (eds.): Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Díl III., Média, Teritoriální studia. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 85–103. ISBN 80-86732-35-5.

SCHULZ, Winfried – SCHERER, Helmut – HAGEN, Lutz – REIFOVÁ, Irena – KONČELÍK, Jakub: Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. přepracované vydání. Praha: Karolinum, 2004, 147 s. ISBN 80-246-0827-8 .

2002: KONČELÍK, Jakub – KÖPPLOVÁ, Barbara – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara. Stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939 až 1941. Praha: Karolinum, 2003, 503 s. ISBN 80-246-0591-0.

KONČELÍK, Jakub: Proměny řízení a kontroly médií v roce 1968. In KONČELÍK, Jakub – KÖPPLOVÁ, Barbara – PRÁZOVÁ, Irena (eds.): Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. Díl II, Sociologie, prognostika a správa, Média. Praha: Matfyzpress, 2002, s. 313–329. ISBN 80-85863-00-2.

BLODIGOVÁ, Alexandra – KÖPPLOVÁ, Barbara – SEKERA, Martin – KONČELÍK, Jakub – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka (et al.): Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Praha: Státní ústřední archiv, 2002, 99 s. ISBN 80-86712-07-9.

nepublikováno: KONČELÍK, Jakub: Veränderungen der Mediensteuerung und –kontrolle im Jahr 1968. Připravováno ve spolupráci s Universität Leipzig.

Recenzní a lektorská činnost:

2006–dosud: recenzent časopisu Mediální studia.

2009–dosud: recenzent časopisu Naše společnost.

2011–dosud: recenzent časopisu Communication Today.

2012–2013: Člen vědeckého výboru konference "Megatrendy a médiá 2013 - Kultivácia médií" pořádané Fakultou masmedálnej komunikáci UCM v Trnave.

2013: Člen vědeckého výboru konference "Marketingová komunikace a společnost" pořádané Fakultou sociálních studií VŠFS Praha, Fakultou masmediálnej komunikácie UCM Trnava a Fakultou sociálních věd UK Praha ve dnech 16. a 17. května 2013 v Kongresovém centru Vysoké školy finanční a správní.

2014: VEČEŘA, Pavel: Žurnalisté mezi zradou a kolaborací. Moravská novinářská kolaborace před Národním soudem. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 229 stran. ISBN 978-80-210-7502-1

2009: TRAMPOTA, Tomáš (ed.): Česká média a Evropská unie; 20 let smazávání hranic. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2009, 177 s. ISBN 978-80-86855-50-9.

2006: SEKERA, Martin (ed.): K vývoji novinářského povolání. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie. Ročník 51 (2006), č. 1–4. 56 s. ISSN 0036-5351.

2008–dosud: hodnotitel grantových projektů pro Grantovou agenturu Univerzity Karlovy v Praze.

2013–dosud: hodnotitel grantových projektů pro Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV; Slovensko).

Výstavy:

2005: Národní muzeum v Praze a Centrum mediálních studií Fakulty sociálních věd UK: výstava „Zlaté časy médií“ ve dnech 25. 11. 2005 až 31. 3. 2006 v Národním muzeu v Praze [člen autorského týmu].

2002: Státní ústřední archiv: výstava „Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků“ ve dnech 12. 11.–15. 12. 2002 v archivním areálu Chodovec [člen týmu].

Analýzy:

2003: Zakázka Rady Českého rozhlasu, zpracovatel CEMES: KONČELÍK, Jakub [vedoucí týmu] – ČÁBELOVÁ, Lenka – JIRÁK, Jan – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka – NEČAS, Vlastimil – ŠÁDOVÁ, Eva: Analýza vysílání Českého rozhlasu 6.

2001: Zakázka Rady Českého rozhlasu, zpracovatel CEMES: REIFOVÁ, Irena [vedoucí týmu] – KONČELÍK, Jakub [vedoucí kvantitativní analytické skupiny] – ČÁBELOVÁ, Lenka [vedoucí kvalitativní analytické skupiny] – JIRÁK, Jan – MECA, Viktor – TRAMPOTA, Tomáš – ŠIŠOLÁK, Matěj (a kol.): Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo1 a ČRo6).

2001: Zakázka Rady České televize, zpracovatel CEMES: KONČELÍK, Jakub [vedoucí týmu] – JIRÁK, Jan (a kol.): Stanovisko k pořadu ČT „Chapadla korupce.“

Granty:

2014–dosud: Projekt GAČR „Česká exilová periodika v západní Evropě v letech 1969–1989 jako součást alternativní veřejné sféry“, člen řešitelského týmu. Identifikační kód projektu: GP14-30027P.

2012–dosud: Program rozvoje vědních oblastí UK; člen řešitelského týmu P17: Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby.

2005–2011: Výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“; člen řešitelského týmu výzkumného úkolu Medializace veřejného života a rozhodování. Identifikační kód výzkumného záměru: MSM0021620841.

2006–2009: Projekt GAČR „Český tisk v době Protektorátu Čechy a Morava“, člen řešitelského týmu. Identifikační kód projektu: GA409/06/0303.

2000–2004: Výzkumný záměr FSV „Česká společnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí“; člen řešitelského týmu výzkumného úkolu Média jako zdroj poznání. Identifikační kód výzkumného záměru: AD MSM 112300001.

2002: Grant FRVŠ „Řízení a kontrola hromadných sdělovacích prostředků 1966–1972“; hlavní řešitel. Identifikační kód: FRVŠ 2554/2002-65.

 

Popularizační činnost:

Vystoupení v médiích:

2011: HNÍKOVÁ, Eva. Narušil jsem dlouho pěstované sítě. Lidové noviny dne 3. 5. 2011. [Dostupné z https://www.cuni.cz/IFORUM-10900-version1.pdf]

ŽANTOVSKÝ, Petr. Hovory o politice. Český rozhlas 6 dne 6. 5. 2011. [Dostupné z https://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2338974&drm=]

2009: BÍLÁ, Martina. O čem nepsat aneb cenzura za Protektorátu. Český rozhlas 7 dne 18. 1. 2009. [Dostupné z https://www.radio.cz/cz/clanek/112245]

2008: BÍLÁ [Nyklová], Martina. 2000 slov; Člověk se má při určitých příležitostech projevit. Český rozhlas 7 dne 22. 6. 2008. [Dostupné z https://www.radio.cz/cz/clanek/105302]

(kol.). Dva dokumenty. Historie.eu (cs). Česká televize 2 dne 18. 4. 2008. [Dostupné z https://www.ct24.cz/textove-prepisy/historie-eu-cs/12391-dva-dokumenty/]

Jiná vystoupení:

2010: Průvodní slovo při příležitosti slavnostního shromáždění na počest 20. výročí založení UK FSV, dne 27. 10. 2010. [Informace o oslavách např. ZDE a ZDE]

Další aktivity:

2001–2007: konstrukce testů a organizace přijímacího řízení do magisterských studijních programů mediální studia a žurnalistika.

2003 a 2004: konference a týdenní seminář věnované konstrukci a analýze testů pro přijímací řízení.